Articles

คนสร้างเกม (2) เกมเศรษฐีเด็ก ปังปอนด์ อัจฉริยะรอบด้าน

In เกม on September 2, 2010 by victorytoys

  

                จงกล้าที่จะคิดนอกกรอบ แต่ยังคงรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

หลังจากที่เสร็จสิ้นการสร้างเกมแรกไปไม่นานนั้น ผมเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งแตกยอดออกมาจากเกมแรก นั่นคือ โรงเรียนสอนพิเศษที่มีมากมายหลายอย่างในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น เกมเวอร์ชั่นสองนี้ ผมจะทำให้ไม่เหมือนแวอร์ชั่นแรกอย่างแน่นอน

สิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอในเกมนี้คือ เรื่อง Mutiple Intelligence ความฉลาดหลากหลายด้าน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของทักษะด้านอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนเพื่อสอบวัดผลเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนตัว ผมก็พยายามพัฒนาลูกๆให้มีความรู้และทักษะอื่นๆมากกว่าจะเน้นแต่เรื่องการเรียน การสอบในหลักสูตรการศึกษาเพียงอย่างเดียว

ครั้งนี้ ผมเริ่มออกแบบจากเนื้อหาบนกระดานให้ครอบคลุมทักษะต่างๆ 6 ด้านก่อน แล้วค่อยปรับแต่งโรงเรียนหรือความสามารถที่จะได้จากสถานที่นั้นๆลงไปอีกทักษะละ 4 ความสามารถ รวมเป็น 24 โรงเรียน หรือ 24 ความสามารถ ที่แตกต่างกัน จนลงตัวเป็นที่น่าพอใจ และได้ถ่ายทอดความเป็นคู่ ระหว่างภายใน และภายนอกร่างกายออกมาด้วย ดังนี้

1.       ทักษะภายนอก

a.       ร่างกาย

                                                                                                   i.      โรงเรียนสอนทำอาหาร สุขภาพ (กินดี สุขภาพดี)

                                                                                                 ii.      สโมสรว่ายน้ำ แข็งแรง (จอมยุทธ์เพิ่มพลังความแข็งแรงจากสายน้ำ)

                                                                                                iii.      สถาบันสอนเต้นรำ ยืดหยุ่น (ปีกนอกชื่อดังในอเมริกันฟุตบอลเรียน ballet เพิ่มความยืดหยุ่น)

                                                                                               iv.      โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว ว่องไว (ความว่องไว คือ หัวใจของวิชาการต่อสู้)

b.      บุคลิก

                                                                                                   i.      ศูนย์ออกกำลังกาย รูปร่าง (ฟิตร่างกายให้สวยงามด้วย weight trainning)

                                                                                                 ii.      สถาบันสอนเดินแบบ ท่าทาง (ท่วงท่าสง่างามราวนกยูงบน catwalk)

                                                                                                iii.      สถาบันออกแบบเสื้อผ้า การแต่งกาย (แต่งกายเหมาะสม กลมกลืนตามสถานการณ์)

                                                                                               iv.      โรงเรียนสอนบุคลิกภาพ มารยาท (วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลาย ศึกษาไว้ก่อนจะได้ไม่ทำผิดพลาด)

c.       การสื่อสาร

                                                                                                   i.      โรงเรียนสอนร้องเพลง การใช้เสียง (ครูเป็ด มนต์ชีพ สอน AF3 ให้เลือกใช้เสียงที่แตกต่างกัน)

                                                                                                 ii.      สถานีวิทยุ การพูด (ดีเจใช้วาทะเปิดทางเข้าสู่บทบาทอื่นในวงการบันเทิง)

                                                                                                iii.      โรงละคร การแสดงออก (ทุกท่วงท่ามีความหมายทางการสื่อสาร)

                                                                                               iv.      สถาบันสอนภาษา การใช้ภาษา (เลือกใช้คำ เรียงประโยค สื่อความหมายชัดเจน)

2.       ทักษะภายใน

a.       ความคิด

                                                                                                   i.      สำนักพิมพ์ การเขียน (ถ่ายทอดความคิดเป็นตัวอักษร)

                                                                                                 ii.      ห้องสมุด การอ่าน (การอ่านเปิดประตูสู่การเรียนรู้)

                                                                                                iii.      โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ การคิด (ใช้คอมพิวเตอร์คิดคำนวณ และประมวลผลได้ดี ด้วยความคิดที่ชัดเจนของคน)

                                                                                               iv.      มหาวิทยาลัย การเรียน (เรียนเพื่อให้ได้รับความรู้ หรือ รู้ที่จะเรียนให้ได้ดี)

b.      อารมณ์

                                                                                                   i.      ห้องแสดงศิลปะ จินตนาการ (อารมณ์เปลี่ยน จินตนาการก็เปลี่ยนตาม)

                                                                                                 ii.      โรงเรียนสอนดนตรี ความละเอียดอ่อน (เสียง melody ของดนตรีมีความละเอียดอ่อน)

                                                                                                iii.      สมาคมหมากล้อม การควบคุม (คิดชนะ มักแพ้ หมากล้อมพลิกผันตามสถานการณ์ ผู้ชนะคือผู้ที่ควบคุมตัวเองได้)

                                                                                               iv.      ระเบียงกวี การถ่ายทอด (เรียงร้อยบทกวี ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก)

c.       จิตใจ

                                                                                                   i.      โรงเรียนสอนโยคะ สมาธิ (ทำท่าแปลกประหลาด เพื่อเรียกสติให้อยู่กับตัวเอง แล้วจิตใจจะสงบลง)

                                                                                                 ii.      สถานปฏิบัติธรรม ความใฝ่ดี (สัมผัสสถานธรรม รับรู้ถึงกระแสความดี)

                                                                                                iii.      ค่ายลูกเสือ ความเป็นผู้นำ (ฝึกตัวเองให้เข้มแข็ง และพร้อมจะรับภาระหน้าที่ได้ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม)

                                                                                               iv.      สวนสัตว์ ความเข้าใจชีวิต (เรียนรู้สิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อยกระดับจิตใจตนเอง)

ที่จริงแล้ว โรงเรียนต่างๆเหล่านี้ เป็นเพียงตัวแทนความคิดที่สื่อให้เด็กๆ เข้าใจความสามารถต่างๆได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ความสามารถเหล่านี้ ต้องไปหาจากโรงเรียนเหล่านี้  คุณอาจเรียนรู้ความสามารถที่ว่านี้ จากสถาบันที่ระบุไว้ หรือจากสถาบันที่อื่นก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องให้ตรงกันทุกประการ แต่ที่สำคัญคือ ขอให้เปิดรับการเรียนรู้ในทักษะความสามารถด้านอื่นๆไว้ อย่าปิดกั้นตัวเอง หรือพยายามพัฒนาเพียงแค่ หนึ่ง หรือ สองทักษะที่ตัวเองเก่ง หรือ ตัวเองด้อย เท่านั้น 

จากความคิดพื้นฐานสองกลุ่ม คือ ความคิดที่จะพัฒนาสิ่งที่เด่น และ ความคิดที่จะพัฒนาสิ่งที่ด้อย ผมกำลังนำเสนอความคิดอีกมุมมองหนึ่ง นั่นคือ ความคิดที่จะพัฒนาทักษะให้หลากหลายมากขึ้น เพราะความสามารถทุกด้านล้วนแต่มีความสำคัญต่อความเป็นตัวตนทั้งสิ้น  ดังนั้น หากในวัยเด็กได้ให้โอกาสเปิดรับการเรียนรู้ต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ในภายหลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงค่อยไปมุ่งเน้นศึกษาทักษะที่ตนเองมีความสนใจมากขึ้น  และสามารถชักนำทักษะอื่นๆที่เคยเรียนรู้มาส่งเสริมให้เป็นผลงานเฉพาะแบบของตนเองได้

ความคิดอันดับต่อมา คือ ผมไม่ต้องการรูปแบบสี่เหลี่ยม ที่เป็นรูปแบบทางเดินมาตรฐานของเกมเศรษฐ๊โดยทั่วไป ผมจึงลองร่างเป็นวงกลมขึ้นมาก่อน ซึ่งก็ดูแปลกใหม่ดีอยู่ แต่เมื่อผมลองอธิบายเนื้อหา และภาพร่างให้กับคนรอบข้างฟังดู ก็มีความเห็นจากภรรยาของผมว่า รูปแบบกระดานน่าจะเป็น หยินหยาง ได้ ผมก็คลิกขึ้นมาทันที ความเป็นคู่ หยินหยาง ใช่เลยครับ ภาพร่างรูปแบบใหม่ปรากฏชัดเจนขึ้นมาในหัวสมองในทันที พร้อมทั้งสีสัน สองโทน คือ สีโทนแดง-สีโทนน้ำเงินที่จะใช้ในการแบ่งแยกความแตกต่างของความสามารถเหล่านี้ด้วย

หลังจากที่พัฒนารูปแบบของกระดานแนวใหม่นี้แล้วระดับหนึ่ง ผมก็เริ่มลงรายละเอียดปลีกย่อยให้เกมสนุกสนานมากขึ้น แต่ต้องปราศจากมลพิษทางภาษาอีกเช่นเคย ซึ่งผมก็นำเอา หน้าที่เด็กดี 10 ประการ มาแตกเป็นเนื้อหาของใบพลิกผันตามแบบฉบับของเกมเศรษฐี โดยใช้ชื่อว่า  ขุมทรัพย์ความดี และสร้างเงื่อนไขที่ช่วยเสริม หรือลดทอนความได้เปรียบให้เกิดความตื่นเต้นลงในใบอีกกลุ่มหนึ่งในชื่อว่า ปริศนาพลิกผัน

เมื่อพิจารณาเกมนี้ดูแล้ว ผมนึกถึงคัมภีร์สมัยโบราณ หรือลายแทงปริศนา อะไรทำนองนั้น เพราะภายในเกมนี้ ได้ซุกซ่อน สัญลักษณ์ ความรู้ และความคิดต่างๆไว้มากมายทีเดียว เพียงแต่คนเสพจะเลือกรับ เลือกศึกษาเนื้อหาที่ซ่อนเร้นอยู่ได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง

ระหว่างสองเกมแรกนี้ ผมชอบเกมแรกเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำเกม และมีแง่คิดที่ดีมานำเสนอ  และผมชอบเกมที่สอง เพราะเป็นของแปลกใหม่ และถ่ายทอดเนื้อหาที่ดีไปสู่สังคมด้วยความตั้งใจดี ซึ่งผมก็หวังให้ทั้งสองเกมนี้ อยู่ในท้องตลาดได้นานๆ เพื่อให้เด็กไทยได้รับข้อมูลที่ดีเหล่านี้ไปใช้

เกมเศรษฐีเวอร์ชั่นสองนี้ คือ เกมเศรษฐีเด็ก อัจฉริยะรอบด้าน ออกวางขายราวเดือน มีนาคม 2551ครับ

  

Advertisements

One Response to “คนสร้างเกม (2) เกมเศรษฐีเด็ก ปังปอนด์ อัจฉริยะรอบด้าน”

  1. ได้รับรางวัล Good Toy Awards ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จาก สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ปี 2009-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: